Filtres

Els filtres per aquaris són accessoris molt importants per tenir cura de la vida dels peixos d’aquari. Els filtres s’encarreguen de depurar l’aigua de la peixera i deixar-la en les condicions idònies perquè els teus peixos visquin i creixin de forma sana, doncs aquests filtres tenen la capacitat de retenir les substàncies nocives que es generen dins de l’aquari i que embruten l’aigua.

Troba a Rossinyol Store tot tipus de filtres per aquaris!

Disposem de filtres per aquaris de tipus interior i exterior. Que disposen en el seu interior de carbó filtrant: material que no modifica el pH de l’aigua i té una gran capacitat d’absorció de matèria nociva per els peixos.

El mitjà de filtrat per aquaris més comú és el perlón, vàlid tant per aquaris d’aigua dolça com per aquaris d’aigua salada, i es pot utilitzar en sistemes de filtració interiors com exteriors. A més és molt recomanable complementar aquest accessori d’aquari amb esponges per guanyar en capacitat de filtratge.

La bomba centrífuga o bomba d’aquari és un altre element relacionat amb el sistema de filtratge. Aquest accessori per aquaris s’encarrega de fer circular l’aigua, una cosa necessaria per filtrar correctament l’aigua i també per altres funcions, com per exemple ajudar a mantenir una temperatura homogènia a la peixera.

Vols conèixer la nostra opinió sobre quin aquari o accessori per aquari has de comprar? Contacta amb nosaltres i t’informarem sense compromís.